To jest podstrona pokazująca zmienne sesji, czyli zmiennych wykorzystywanych w procesie uwierzytelnienia.
Jest to autorski system z dynamicznymi identyfikatorami.
W celu testowania mechanizmu sesji:
Odświerzaj stronę

Info about variables:

Uruchomienie mechanizmu sesji - Uwierzytelnienia/Idetyfikacji - Authentication

nowa sesja

https://php10.5v.pl/sesja/sesja

Static SID, statyczny SID

sid_read_from_cookie,

sid_written_to_cookie, vjpjkkC-mUhZjFdWwiMXWSQn

sid_used_to_read,

sid_used_to_write, vjpjkkC-mUhZjFdWwiMXWSQn

Dynamic SID, dynamiczny SID, przydatny przy operacjach z JS

id2_read_from_cookie,

id2_written_to_cookie, 5BIYRvU_

id2_used_to_read,

id2_used_to_write, 5BIYRvU_

Dynamic Encryption KEY, klucz szyfrujący AES-128-CBC, też dynamiczny

key_read_from_cookie,

key_written_to_cookie, U7hiH2eDIcXh21Ea

key_used_to_read,

key_used_to_write, U7hiH2eDIcXh21Ea

lifetime, 30

gc_propability, 30

cookie_path, /sesja

cookie_domain, php10.5v.pl

ALL_E_HANDLER,

14.034ms